Voss Prenteverk er blitt Bodoni, avdeling Voss!

Dette let oss satsa vidare både lokalt og nasjonalt. Me ivaretek lokal kompetanse og arbeidsplassar. Samstundes sikrar me ei naudsynt og framtidsretta utvikling.

Me held til på same adresse som før, Vossabygg 13, og me leverer som før – berre enda litt betre. Særleg er me opptekne av å byggja merkevareidentitet og gjere verksemder synleg både digitalt og analogt. Me leverer sterke konsept og funksjonelle designløysingar som sjølvsagt er forankra i god innsikt og målretta strategi.

Ta kontakt med din lokale rådgjevar på Voss!

Synneva Storli

Rådgiver

Besøksadresse: Vossabygg 13
5700 Voss